روانشناسی،موفقیت و کسب و کار

نمایش 1–16 از 26 نتیجه

روانشناسی،موفقیت و کسب و کار، آموزش موفقیت در کسب و کار، آموزش روانشناسی و موفقیت، سمینار موفقیت در کسب و کار، روانشناسی موفقیت چیست؟

روانشناسی موفقیت چیست؟

تعاريف زيادي براي موفقيت وجود دارد. يک تعريف”بالفعل کردن استعدادهاي نهاني است”. تعريف ديگر”دست يابي به هدفي است که در نظر انسان مي باشد و با رسيدن به آن هدف براي خود موقعيت و اعتباري کسب مي کند”.

پس، فرد موفق کسي است که به آرزوهايش مي رسد و احساس رضايت خاطر مي کند که اين امر، خود حاصل تلاش و کوشش مداوم در زندگي است. با توجه به اين که موفقيت، حوزه گسترده اي دارد مي توان آن را از دو بعد بررسي کرد:

يکي بعد فردي است که در آن موفقيت به تلاش و کوشش خود فرد بر مي گردد. مثل موفقيت يک دانش آموز در مسابقه علمي.

بعد ديگر که کمي هم پيچيده تر است موفقيت سازماني است.

عامل اين نوع موفقيت تنها تلاش خود فرد نيست، بلکه اطرافيان و همکاران هم در موفقيت سهيمند و موفقيت تنها به خود فرد برنمي گردد بلکه متوجه همکاران يا سازمان او نيز مي شود. مثل انتخاب شدن يک شرکت در زمره شرکت هاي برتر. هدف چيست؟

اگر رسيدن به هدف يکي از معيارهاي اصلي موفقيت باشد، مي خواهيم بدانيم که هدف چيست و چگونه بايد در زندگي براي خود هدف تعيين کنيم. هدف، همان نقطه و موقعيتي است که مي خواهيم به آن برسيم. کسي که هدف روشني در زندگي دارد، پس از رسيدن به کاميابي، احساس خوشبختي و آرامش مي کند.

روانشناسی،موفقیت و کسب و کار، آموزش روانشناسی و موفقیت، سمینار موفقیت در کسب و کار